การแสดงแสงโครงการ Qiandenghu

August 5, 2022

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ การแสดงแสงโครงการ Qiandenghu

 

ทะเลสาบเฉียนเติ้งใช้เครื่องฉายโกโบ้กลางแจ้ง ไฟน้ำท่วม และไฟพาร์ ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

เพื่อเยี่ยมชมและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ใกล้เคียง


ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ การแสดงแสงโครงการ Qiandenghu  0